Opóźnienie w otrzymaniu dokumentu celnego

W dniu 30 stycznia 2023 r. dokonaliśmy dostawy towarów i tego też dnia wystawiliśmy fakturę eksportową. Kontrahent nie wpłacił wcześniej zaliczki. Towar objęto procedurą wywozu w lutym 2023 r. (posiadamy dokument wewnętrznego urzędu celnego – IE 529). Dokument celny potwierdzający, iż towar opuścił terytorium UE (IE 599) otrzymaliśmy dopiero w dniu 29 kwietnia 2023 r. Jak należy wykazać wspomnianą transakcję w deklaracji VAT? Jest to eksport bezpośredni.

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje w dniu dokonania dostawy towarów. Dla daty powstania obowiązku podatkowego nie ma natomiast żadnego znaczenia data potwierdzenia wywozu towaru poza teryto­rium UE przez właściwy urząd celny. Tak więc, jeżeli w analizowanym przypadku fakturę wystawiono w dniu 30 stycznia 2023 r., a wywóz poza UE nastąpi najprawdopodobniej w lutym 2023 r., to obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30 stycznia 2023 r. Tak więc w analizowanym przypadku:

  1. w deklaracji za styczeń 2023 r. – podatnik powinien pominąć obrót z tego tytułu;

Podstawą do takiego postępowania jest art. 41 ust. 7 ustawy VAT, zgodnie
z którym podatnik nie wykazuje eksportu w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, jeżeli przed złożeniem deklaracji za dany okres nie posiada właściwego dokumentu celnego. Możliwość pominięcia sprzedaży eksportowej jest jednak uzależniona od posiadania przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego procedurę wywozu.

Jeżeli przed złożeniem deklaracji za styczeń 2023 r. podatnik posiadałby dokument celny potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE, wówczas w deklaracji tej należałoby wykazać obrót z tytułu eksportu towarów w stawce 0%.

  1. w deklaracji za luty 2023 r. – jeżeli przed upływem terminu na złożenie deklaracji za ten miesiąc podatnik posiadałby właściwy dokument celny wówczas powinien wykazać obrót w stawce 0%. Jeżeli takiego dokumentu celnego podatnik nie posiada wówczas w deklaracji za luty 2023 r. podatnik powinien wykazać obrót w stawce 23%;
  2. jeżeli podatnik otrzymał właściwy dokument celny w dniu 29 kwietnia 2023 r. wówczas w deklaracji za kwiecień 2023 r. podatnik powinien dokonać odpowiedniej korekty (a więc zmniejszyć obrót w stawce 23% i wykazać obrót w stawce 0%).