Termin otrzymania dokumentów celnych w celu wykazania stawki 0% a data złożenia deklaracji

Podstawowym warunkiem zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów jest otrzymanie przez podatnika dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Wiele problemów dla podatników w zakresie eksportu towarów sprawia z pewnością art. 41 ust. 6 i 7 ustawy VAT. Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami stawkę 0% stosuje się, jeżeli odpowiednie dokumenty celne podatnik otrzyma „przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy”.

 

Przykład

Mariusz W. będący podatnikiem VAT dnia 19 grudnia 2022 r. dokonał dostawy towarów w ramach eksportu towarów. Załóżmy, iż dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej otrzyma on w dniu 14 lutego 2023 r. Posiada on dokument celny natomiast potwierdzający procedurę wywozu. W analizowanym przypadku:

  1. w deklaracji za grudzień 2022 r. podatnik nie powinien wykazywać wspomnianej dostawy, ponieważ dokument potwier­dzający wywóz towaru poza granicę RP otrzymał on po upływie terminu na złożenie deklaracji VAT za miesiąc grudzień (miesiąc dokonania eksportu);
  2. w deklaracji za styczeń 2023 należy wykazać dostawę eksportową ze stawką 0%. Gdyby podatnik złożył deklarację za styczeń 2023 r. np.: w dniu 10 lutego 2023 r. i wykazał analizowaną dostawę ze stawką krajową (23%) wówczas po otrzymaniu dokumentu celnego w dniu 14 lutego 2023 r. powinien skorygować deklarację za styczeń 2023 r.
    i wykazać dostawę eksportową z zastosowaniem stawki 0%.

 

Omawiana regulacja dla wielu podatników oznacza konieczność oczekiwania ze złożeniem deklaracji VAT do ostatniej chwili, a to niestety może opóźnić terminy zwrotu VAT. Jeżeli podatnik złoży deklarację wcześniej, a później pomiędzy dniem jej faktycznego złożenia, a upływem terminu na jej złożenie do firmy wpłyną kolejne dokumenty celne konieczne będzie sporządzenie korekty złożonej wcześniej deklaracji VAT.

Podsumowując, dla wykazania stawki 0% istotne jest otrzymanie dokumentów do upływu terminu na złożenie deklaracji VAT, nawet jeżeli faktycznie podatnik deklarację tę składa wcześniej.