Państwa członkowskie UE

W przypadku dostawy towaru, istotne jest czy towaru wyjeżdża do kraju UE, czy kraju trzeciego. O eksporcie towarów możemy mówić tylko wówczas, gdy towar opuszcza terytorium UE.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Członkiem Unii Europejskiej nie jest już natomiast Wielka Brytania.

Przypominamy też o szczególnym statusie Irlandii Północnej dla celów podatku VAT. Traktuje się ją jako w VAT dla celów:

  • dostaw towarowych –jako terytorium Unii Europejskiej,

Dostawa towarów do przedsiębiorcy z Irlandii Północnej nadal więc będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a nie jako eksport towarów.

  • celów usług – jako tzw. kraj trzeci (spoza UE).

Oznacza to m.in. iż świadczone dla podmiotów z Irlandii Północnej nie powinny być wykazywane w informacji podsumowującej (inaczej niż w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do wspomnianego kraju). Nie ma też zastosowania do usług świadczonych dla konsumentów z Irlandii Północnej tzw. system OSS.