Odliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu

Podatnikami podatku VAT są również podmioty niebędące generalnie podatnikami VAT, które dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu  w okolicznościach niewskazujących na zamiar wykony­wania owych czynności w sposób częstotliwy. Podatnicy owi mają prawo przy spełnieniu odpowiednich warunków do zastosowania do owej dostawy stawki 0%. Podatnikowi owemu przysługuje również prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tego środka transportu. Podatkiem naliczonym jest wówczas kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej  z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

 

Przykład

Jan Kowalski kupił na cele prywatne w salonie nowy samochód za 50.000 zł netto (VAT 23% = 11.500 zł, brutto 61.500 zł). Po dwóch miesiącach używania ze względu na chorobę członka rodzi­ny postanowił go sprzedać. Samochód ów został sprzedany dla osoby zamieszkałej w Niemczech, która wywiozła ów samochód do kraju swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli podatnik będzie posia­dał dokumenty potwierdzające ten wywóz wówczas omawiana wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu będzie podlegała opodatkowa­niu stawką 0%. Podatnik będzie też mógł odliczyć VAT naliczony zapłacony przy zakupie owego samochodu i uzyskać jego zwrot na rachunek bankowy. Załóżmy, iż podatnik sprzedał ów pojazd za 40.000 zł. W związku z tym kwota odliczenia i zwrotu będzie wynosiła 40.000 zł ´ 23% = 9.200 zł. Gdyby podatnik sprzedał ów samochód za 70.000 zł kwota zwrotu wyniosłaby 11.500 zł.

 

 

Posted in WDT