Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

 

Przykład

Polski podatnik C. dokonał dostawy towarów w dniu 10 maja 2023 r. dla podmiotu niemieckiego zarejestrowanego jako podatnik wewnątrz-wspólnotowy w Niemczech. Towar został wywieziony z Pol­ski do Niemiec i polska firma C. posiada dokumenty potwier­dzające ów fakt. Jeżeli:

  1. firma C. nie wystawi faktury obowiązek podatkowy powstanie dnia
    15 czerwca 2023 ,
  2. firma C. wystawi fakturę w dniu 29 maja 2023 – obowiązek podatkowy powstanie dnia 29 maja 2023 r.,
  3. firma C. wystawi fakturę w dniu 7 czerwca 2023 – obowiązek podatkowy powstanie dnia 7 czerwca 2023 r.,
  4. firma C. wystawi fakturę w dniu 14 sierpnia 2023 – obowiązek podatkowy powstanie dnia 15 czerwca 2023 r.
Posted in WDT