Warunki stosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta z zerowej stawki VAT, jeśli spełnione są między innymi następujące warunki (art. 42 ust. 1 ustawy VAT):

  • dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, posiadającego status poda­tnika VAT w innym państwie członkowskim UE i podatnik ten podał dla potrzeb danej dostawy swój NIP UE nadany w innym państwie UE,
  • towary opuściły kraj wysyłki, a dostawca posiada dowody potwierdzające opuszczeniu przez te towary terytorium państwa członkowskiego UE (kraju wysyłki), z którego towary są wysyłane lub w którym rozpoczęto ich transport, oraz
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Ponadto warunkiem zastosowania stawki 0 % w WDT jest jej prawidłowe wykazanie w informacji podsumowującej (art. 42 ust. 1a ustawy VAT).

Posted in WDT